KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK ZİRVƏSİ 2021

Protokol Qonaqları: Abdulla Abdullayev, Vüsal Salmanlı, Şahin Aliyev
Tarix: 20.10.2021 – 22.10.2021    
Saat: Dəyişkən Saatlar  13.30 , 17.30, 17.00 
Təşkilatçı: KTLab Kiber Təhlükəsizlik Laboratoriyası 

KİBER KAFE 2 (CEMAL TANER)

Qonaq: Cemal TANER 
Tarix: Yekunlaşdı         
Saat: Yekunlaşdı
Təşkilatçı: KTLab Kiber Təhlükəsizlik Laboratoriyası