Qanunlar

İnformasiya əldə etmək haqqında

Qəbul edilmə tarixi: 30.09.2005

Telekommunikasiya haqqında

Qəbul edilmə tarixi: 30.09.2005

Elektron ticarət haqqında

Qəbul edilmə tarixi: 10.05.2005

Elektron imza və elektron sənəd haqqında

Qəbul edilmə tarixi: 09.03.2004

“Kibercinayətkarlıq haqqında” konvensiyanın təsdiq edilməsi

Qəbul edilmə tarixi: 23.11.2001

İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında

Qəbul edilmə tarixi: 23.11.2001

“İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Qəbul edilmə tarixi: 10.03.2017