OSI modelinin şəbəkə səviyyəsində istifadə olunan protokolların analizi

IP protokolu

IP, TCP/IP ailəsinin protokollarının bütün iyerarxiyasında ən vacib protokoldur. TCP / IP paketlərinin İnternet vasitəsilə paylanmasına nəzarət etmək üçün istifadə edilir. IP-ə verilən müxtəlif funksiyalar arasında adətən aşağıdakılar fərqlənir:
– İnternetdə məlumat ötürülməsinin əsas konsepsiyası və vahidi olan paketin müəyyənləşdirilməsi. Belə bir IP paketi dataqram adlanır;
– İnternetdə istifadə olunan ünvan sxeminin müəyyənləşdirilməsi;
– Məlumat rabitəsi səviyyəsi (şəbəkəyə giriş səviyyəsi) və nəqliyyat səviyyəsi arasında məlumat ötürülməsi;
– Paketin şəbəkə üzərindən marşrutlaşdırılması, yəni paketin qəbuledici cihaza ötürülməsi üçün paketlərin bir şlüzdən digərinə ötürülməsi.
Beləliklə, paketin getməsi lazım olan yol haqqında bütün məlumatlar, paketin ötürülməsi zamanı şəbəkənin özündən götürülür. İzləniləcək məlumatların marşrutunu əvvəlcədən təyin etmək üçün istifadə edilən və daha sonra bu məlumatları göndərən prosedur marşrutlaşdırma (routing) adlanır.

RIP protokolu

RIP (Routing Information Protocol), UDP protokolu əsasında fəaliyyət göstərir və 520 nömrəli portdan istifadə edir. RIP istifadə edən hər bir hostun RIP paketlərini emal edən proqram təminatı olmalıdır.
Bütün RIP mesajları, sabit uzunluqlu başlıqdan və istiqamətləndirici routerdən istifadə edərək əldə edilə bilən şəbəkələrin siyahısından ibarətdir.

Bir şunu diyen bir yazı 'UDP başlığı RIP başkığı RIP malumatları UDP malumatları IP başlığı Pancara başhğ IP malumatları Pancara malumatlar' görseli olabilir

ARP (Address Resolution Protocol)

Bir İnternet Protokolu (IP) ünvanını müvafiq fiziki şəbəkə ünvanına çevirir. ARP OSI modelində Layer 2-də fəaliyyət göstərir.
ARP müasir Ethernet və Wi-Fi şəbəkələrində aşağıdakı kimi işləyir:
Şəbəkə adapterləri , Media Access Control (MAC) ünvanı adlanan avadanlıqda quraşdırılmış fiziki ünvanla istehsal olunur. İstehsalçılar bu 6 baytlıq (48 bit) ünvanların unikal olduğundan əmin olmaq üçün çalışırlar, çünki IP bu mesajı çatdırmaq üçün bu unikal identifikatorlara əsaslanır.
Hər hansı bir cihaz başqa bir hədəf cihaza məlumat göndərmək istədikdə, ilk növbədə onun IP ünvanını nəzərə alaraq hədəfin MAC ünvanını təyin etməlidir. Bu IP-MAC ünvanı göstəriciləri hər cihazda saxlanılan bir ARP keşdən əldə edilir.
Verilən IP ünvanı bir cihazın keşində görünmürsə, o cihaz yeni bir uyğunlaşma əldə edənə qədər bu hədəfə datanı yönləndirə bilməz. Bunu etmək üçün, başlatma qurğusu əvvəlcə yerli alt şəbəkədə ARP sorğusunu göndərir. Verilən IP ünvanına malik ana kompüterin cədvəlinə cavab olaraq ARP cavabını göndərir, başlatma cihazının keşini yeniləməsinə və datanı hədəfə çatdırmağa davam edir. 

Bir şunu diyen bir yazı 'ARP Request Hedef MAC:FF-FF-FF-FF-FF-FF ARP Reply PC1 PC2 Kaynak MAC: DDD Hedef MAC: AAA PC3 PC4 192.168.1.2/24 MAC: AAA 192.168.1.3/24 MAC: BBB C:>ap-a No ARP Entries Found 192.168.1.4/24 MAC: CCC 192.168.1.5/24 MAC: DDD C:ap-a Internet Address PhysicalAddress Physical Type 192.168.1.5 00e0.a315.b872 dynamic' görseli olabilir

ICMP protokolu (Internet Control Message Protocol)

Bu protokol səhvlər və ya şəbəkə nasazlıqları barədə məlumat verir. Paketləri istiqamətləndirərkən aralıq qovşaqlara üzləşilən problemlər barəsində məlumat verilmir, buna görə marşrutlaşdırma cədvəlindəki bir səhv təyinat qovşağında bir nasazlıq kimi qəbul ediləcək və etibarlı diaqnoz qoyulmayacaqdır.
ICMP protokolu IP dataqramlarındakı xətalar barədə məlumat verir, lakin özləri ICMP mesajlarında xəta məlumatı vermir. ICMP IP istifadə edir və IP protokolu ICMP istifadə etməlidir.

What is ICMP? | Internet Control Message Protocol | Cloudflare

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.