İdarə Heyəti

ŞAHİN ALIYEV
ŞAHİN ALIYEV

KTLAB QURUCU MÜDÜRÜ VƏ İCRAÇI DİREKTOR

LALƏ BAYRAMOVA
LALƏ BAYRAMOVA

TƏLİM VƏ TƏDRİS İŞLƏRİ ÜZRƏ MENECER

ŞÖVKƏT QOCAYEVA
ŞÖVKƏT QOCAYEVA

İCTİMAƏTLƏ ƏLAQƏLƏR RƏHBƏRİ

İNCİ NƏBİYEVA
İNCİ NƏBİYEVA

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR RƏHBƏRİ

RƏŞİD ƏLİYEV
RƏŞİD ƏLİYEV

SOSİAL MEDİA MARKETİNQ MENECERİ

NƏRGİZ HƏSƏNOVA
NƏRGİZ HƏSƏNOVA

İNFORMASİYA ARAŞDIRMA ANALİTİKİ

ƏLİ QANİYEV
ƏLİ QANİYEV

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK MÜTƏXƏSİSSİ

KOMANDAMIZA QATIL!

KTLab ailəsinə sizdə qatılın. Yuxarda qeyd olunan boş vakasiyalara uyğun qeydiyyat formunu bizə göndərin. Yenilənən dünyada karyera heyatına kiber sərhəd çək.