KTLab E-Akademiya

0(0)

Back-End Software Devoloper Course

 • Müddət 120h
 • Ümumi qeydiyyat 0
 • Son yeniləmə Sentyabr 13, 2021

Kurs proqramı haqqında

Qurduğunuz işdən asılı olmayaraq, onun möhkəm təməlin olması çox vacibdir. Arxa plan üzrə dillər veb tətbiqlərin ‘pərdəarxası’ funksiyasını idarə edir.
Bu karyera yolunda proqramlaşdırma serverləri və müştəri tərəfli interfeyslərdən başlayacaqsınız, daha sonra verilənlər bazası dizaynı səviyyəsinə yüksələcəksiniz. Kursun davam etmə müddəti 6 ay təşkil edir və kurs sonunda KTLab Certificated Software engineer sertifikatını əldə edəcəksiniz.

Nələr öyrənəcəyəm?

 • Proqramlasdırmaya giriş
 • Dəyişənlər
 • Dəyişənlərin çevrilməsi
 • Operatorlar
 • IF,ELSE IF Və Switch konsepsiyası
 • For,While və do while konsepsiyası
 • Massivlər (1 ölçülü)
 • Massivlər (2 ölçülü)
 • Metodlar
 • Math və Stringin metodlari
 • OOP giriş,Class və object,Access modifiers
 • Constructors,Encapsulation
 • Interface,Abstraction,Polimorfizm
 • Collectionlar
 • Delegat,Events,Anonim metods və lambda expression Extension metods,Atributlar və indekslər
 • Generics,Garbage Collector,Application Domain
 • MSSQL(1-ci hissə)
 • MSSQL(2-ci hissə)
 • Winform Applicationa giriş
 • Winform App və ADO.NET (1-ci hissə)
 • Winform App və ADO.NET (2-ci hissə)
 • Winform ilə bağlı proqramın təhvil verilməsi
 • Linq (1)
 • Linq (2)
 • Fayllar ile is
 • Reflection,Threads
 • ASP.NET WEB API giriş
 • ASP.NET WEB API,XML və JSON İlə işləmək
 • ASP.NET CORE (1)
 • ASP.NET CORE (2) ilə entity framework
 • ASP.NET CORE (3)
 • ASP.NET CORE proyetktiv təhvili
 • Docker giriş İmage Container məntiqi
 • Net Core App Dockerize

Təlimçilər haqqında

0 (0 Reytinqlər)

3 Əlavə olunmuş kurs

3 Qatılan sayı

0 (0 Reytinqlər)

1 Əlavə olunmuş kurs

0 Qatılan sayı

AZN 170.00