Əməyi Keçənlər

MƏRYƏM ƏLƏKBƏROVA
MƏRYƏM ƏLƏKBƏROVA

KEÇMİŞ İDARƏ HEYƏTİNİN ÜZVÜ

LUMU İSPƏNDİYARZADƏ
LUMU İSPƏNDİYARZADƏ

İNSAN RESURSLARI ÜZRƏ MENECER

GÜLGƏZ MAHMUDLU
GÜLGƏZ MAHMUDLU

KEÇMİŞ İDARƏ HEYƏTİNİN ÜZVÜ

XANLAR MƏMMƏDOV
XANLAR MƏMMƏDOV

KEÇMİŞ İDARƏ HEYƏTİNİN ÜZVÜ

ANAR İSMAYILOV
ANAR İSMAYILOV

KEÇMİŞ İDARƏ HEYƏTİNİN ÜZVÜ

NURANƏ ƏLƏSGƏROVA
NURANƏ ƏLƏSGƏROVA

KEÇMİŞ İDARƏ HEYƏTİNİN ÜZVÜ